Müügitingimused

1. Üldtingimused

1.1. Käesolevad Müügitingimused kehtivad Pruulikeskus OÜ-le (edaspidi „Müüja“) kuuluvast balticbrew.com e-poest (edaspidi „Internetikeskkond“) tehtud tellimustele, millega sõlmitakse müügitehing Müüja ja kaupa telliva isiku (edaspidi „Ostja“) vahel.

2. Müügitehingu jõustumine

2.1. Internetikeskkonnast tellimuse vormistamisega kinnitab Ostja, et ta on tutvunud käesolevate müügitingimustega ja nõustub nendega. Müüja  omapoolsest nõustumisest Ostjat eraldi ei teavita. Müüja loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma.

2.1. Müügileping jõustub hetkest kui tellimuse kogusumma on laekunud Müüja arveldusarvele.

3. Toodete hinnad

3.1. Kõik hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu 20%.

3.2. Hinnale lisandub kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile või pooltevaheliste läbirääkimiste käigus pakutud transpordihinnale.

3.3. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli Internetikeskkonnas kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3.4. Kui toote hind on Müüja poolt ekslikult sisestatud ning sellest teavitatakse Ostjat enne või peale Ostja poolse tellimuse esitamist ja Müüja ning Ostja ei jõua uues hinnas kokkuleppele on Müüjal õigus müügitehingust taganeda, Ostja tellimus tühistada ja tellimuse eest tasutud summa tagastada.

4. Tasumine

4.1. Toodete eest tasumine toimub ettemaksu või pangalingi alusel.  Ostjale saadetakse tellimuse kinnitus ja arve e-postiga. Ettemaksuarve alusel teeb Ostja ülekande Müüja arveldusarvele.

4.2. Ülekandearve maksetähtajaks on 3 tööpäeva alates tellimuse kinnitusel näidatud kuupäevast. Juhul, kui raha ei laeku maksetähtaja jooksul Müüja kontole, siis tellimus tühistatakse.

5. Tarneaeg ja transport

5.1. Kauba kohale toimetamiseks kasutab Müüja lepingulisi partnereid.

5.2. Tellimuse vormistamisel saab Ostja valida endale sobiva Müüja poolse lepingupartneri kauba transpordiks.

5.3. Tellimus komplekteeritakse ning postitatakse 2 tööpäeva jooksul  arvates tellimuse eest tasutud summa laekumisest Müüja arveldusarvele.

5.4 Tasuta tarne kehtib kaubale kuni 30kg.

6. Toodete tagastamine

6.1. Ostjal (v.a. juriidilised isikud) on õigus Internetikeskkonnas sõlmitud müügitehingust taganeda 14 päeva jooksul alates toodete kättesaamise päevast.

6.2. Tellija poolt tagastatav toode või kaup peab tagastamisel olema samas olukorras, komplektsuses (sh toote algne müügipakend, etikett) kui paki kätte saamise hetkel. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, täiskomplektis, siltidega ning kasutamata.

6.3. Enne kauba tagastamist peab Ostja saatma tagastamisavalduse kirjalikult aadressile shop@balticbrew.com. Tagastamisavalduses peab olema kirjas tagastamise põhjus.

6.4. Kauba tagastamisel on Ostja kohustatud toimetama tagastatava kauba Müüjale 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates tellimuse taganemisest ja toote tagastamiseavalduse Müüjani jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud summas kuni 10€ (kümme eurot) tasub Ostja (v.a. juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule või tootel ilmnevad puudused).

6.5. Toote tagastamise korral kannab Müüja toote eest tasutud summa samale pangakontole, millelt vastav makse Müüjale laekus 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates tagastatava toote jõudmisest Müüjani.

6.6. 14-päevane tagastamisõigus ei kehti  asjadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada.

7. Vastutus ja vääramatud jõud

7.1. Müüja ja Ostja vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

7.3. Juhul, kui tellitud kaup on defektne, ostab Müüja kauba tagasi vastavalt kauba eest tasutud tegelikule väärtusele.  Ostja teavitab defektse kauba saamisest Müüjat viivitamatult, saates vastavasisulise e-kirja aadressile shop@balticbrew.com.

8. Müüja õigus müügitehingust taganeda

8.1. Müüjal on õigus tellimuse alusel müügitehingust taganeda juhul, kui tellitud kauba varud on laost otsa saanud. Müüja informeerib Ostjat nimetatud juhtumist esimesel võimalusel e-kirja teel. Juhul, kui Ostja on tasunud müügitehingu hinna ja Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, kuna soovitud kaupa laos ei ole, tagastab Müüja  tellimuse eest tasutud summa hiljemalt 2 tööpäeva jooksul Ostja arveldusarvele.

9. Kasutaja isikuandmete kogumine ja töötlemine

9.1. Isikuandmed, mis on Ostja poolt sisestatud Internetikeskkonna registreerimisvormil tellimuse tegemiseks, on konfidentsiaalsed ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, välja arvatud Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud juhtudel ja koostööpartneritele tellimuste kohaletoimetamiseks.

9.2. Andmeid kasutatakse tellimuste täitmiseks ja Ostjaga suhtlemiseks.

10. Müügitingimuste muutmine

10.1. Müüjal on igal ajal õigus ühepoolselt Internetikeskkonna ja teenuste arengust tulenevalt Internetikeskkonda ja Müügitingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, sh Internetikeskkond lõpetada.

10.2. Müüja kohustub teavitama Kasutajat Müügitingimuste muudatustest ja täiendustest Internetikeskkonnas avaldatavate vastavate teadete kaudu.

10.3. Müügitingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Internetikeskkonnas ja Kasutaja poolt nendega Internetikeskkonnas nõustumise kinnitamisest.

11. Muud tingimused

11.1. Internetikeskkonnas registreerimise ja ostude sooritamise käigus säilitab Müüja Ostja kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega kauba sisseostu parimaks planeerimiseks, ostuharjumuste analüüsiks ning analüüsi tulemusel Ostjale sobivate pakkumiste tegemiseks. Müüja ei avalda temale teatavaks saanud Ostja isikuandmeid kolmandale osapoolele.

11.2. Ostja ja Müüja vahel seoses Internetikeskkonna vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

12. Kinkekaardid

12. 1. Kinkekaarti saab kasutada balticbrew.com veebiaadressil olevas e-poes ja Müüja kauplustes ainult kaupade eest tasumiseks.

12.2. Kinkekaarti saad kasutada sellel toodud unikaalse koodi abil, mida on võimalik kasutada vaid ühe korra.

12.3. Kinkekaardi unikaalset koodi tuleb hoida hoolikalt, et see ei satuks soovimatult kolmandate isikute kätte.

12.4. Müüja ei vastuta kinkekaardi unikaalse koodi kolmandate isikute kätte sattumisega

12.5. kaasnevate mistahes kahjude eest.

12.6. Kinkekaart kehtib vaid sellel märgitud tähtajani. Kehtivusaja ületanud ning kasutamata kinkekaarti Müüja ei hüvita.

12.7. Kinkekaart ei ole vahetatav raha vastu, Müüja ei osta seda tagasi ega vaheta ümber. Kui soovitud kaupade maksumus on väiksem kinkekaardi väärtusest, siis vaheraha ei tagastata. Samuti ei saa kinkekaarti kasutada kaupade eest tasumiseks mitmes osas. Kui soovitud kaupade maksumus ületab kinkekaardi väärtuse, saab puudujääva osa tasuda teiste Müüja poolt aktsepteeritavate maksevahenditega valides sobiva maksevahendi ostu sooritamise hetkel.

12.8. Kinkekaarti ei saa osta finantseerimislepingute alusel.

12.9. Kinkekaardi ostmisel E-poest on tarbijal õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kinkekaardi kättesaamise päevast (E-poest kinkekaardi ostmise korral alates päevast, mil Müüja saatis kinkekaardi soovitud e-positi aadressile). Tehingust ei saa taganeda, kui kinkekaardil toodud unikaalset koodi on juba kasutatud.

12.10. Kinkekaardi kasutamise tingimusi on Müüja õigus muuta avaldades vastavasisulise info 14 päevase etteteatamisega kodulehel balticbrew.com

12.11. E-poes kinkekaardiga ostu sooritamisel ilmnevate probleemide korral võta ühendust  kontakti lehel olevate rekvisiitide kaudu.