measure-beer-gravity-water

Hüdromeeter ehk densimeeter aitab mõõta vedeliku tihedust. Õlle pruulimisel kasutatakse seda virde suhkrusisalduse mõõtmiseks. Hüdromeeter on ujuk, millel on peal skaala. Hüdromeetri näidu mõõtmise jaoks eraldatakse virret mõõtesilindrisse, millesse pannakse hüdromeeter hulpima. Näitu loetaWortHydrometerkse vee piirilt. Vastavalt sellele, kui sügavale vedelikku hüdromeeter vajub, oleneb ka näit. Näiteks puhta vee tihedus on 1.000, kuid kui vette on segatud suhkruid, siis tõuseb näit 1.000-st suuremaks. Alkoholi tihedus on aga puhta vee tihedusest väiksem, absoluutse alkoholi tihedus on 0.789. Seega virde algtihedus võib olla näiteks 1.050 ja lõpptihedus 1.010. Alkoholi sisaldus õlles määrataksegi selle kaudu, kui palju suhkruid on kääritatud etanooliks, ehk mõõdetakse algtiheduse ja lõpptiheduse vahe. Alkoholi sisaldus (ABV) sõltub algtihedusest (OG) ja lõpptihedusest (FG) järgmiselt: ABV = (OG – FG) * 131.25. Seega kui OG=1.050 ja FG= 1.010, siis ABV= (1.050 – 1.010) * 131.25= 0.04 * 131.25=5.25%. Hõlpsamaks mõõtmiseks võite kasutada kalkulaatorit. Hüdromeetri näit on seadistatud mõõtmiseks vees temperatuuriga 20ºC. Vastasel juhul võite kasutada temperatuuri sobitamiseks mõeldud kalkulaatorit, et saada korrektne näit. 

Üldiselt kasutavad hobipruulijad tiheduse mõõtmiseks specific gravity skaalat, milles näit esitatakse kujul 1.0xx,  kuid sageli kasutatakse ka Plato skaalat, mida mõõdetakse kraadides. Enne hüdromeetri näidu võtmist jälgige, mis skaalad on teie hüdromeetril. Plato ja SG ühikute teisendamiseks vaata tabelit